FANDOMDenne siden kan ha sterke meninger så 11+

det beste for alle er å utrydde hæmma folk, så slipper alle å passe på dem hele forbaske tia!

og det er vell ingen som bryr seg om folk som virken kan snakke eller gjøre noe fornufting?

derfor sett dem på barnehjemmet eller Mord dem med kniv

Hvor skall man legge liket?

kast liket på skjøen! men husk å ha noe tungt på liken ellers flyter det!


( jeg kan vare ganske gærn ikke litt med inmari )